หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา

Executive Secretary
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน ผู้บริหาร ในการประสานงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมและสรุปข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานต่อผู้บริหาร
 • ตรวจสอบ คัดกรอง เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง ก่อนรายงานต่อผู้บริหาร
 • วางแผน ติดต่อนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย การเดินทาง การประชุม และจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงาน เตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปและรายงานผลการประชุม และอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ
 • จัดการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง

- ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

- หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ งานเอกสารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สถานที่ทำงาน : ขอนแก่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ข้าวกลางวันฟรี
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • ประกันสังคม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ห้องพยาบาลและพยาบาลประจำโรงงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
 • เบี้ยขยันประจำเดือน
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน

สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินโบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
• เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
• ค่าล่วงเวลาการทำงาน  ค่าทำงานเป็นกะ
• สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
• สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน)
• เครื่องแบบในการทำงาน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน
• รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
• กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รางวัลที่บริษัทได้รับ:

• ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports)
• ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners
• ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS
• ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
• ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP)
• ปี พ.ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS

 
ที่อยู่ : Bangkok Office 1773 Soi Phattanakan 37, Phattanakan Rd., Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250,Factory 194 Moo 1, Jaengsanit Road, Muang Peer, Ban Phai, Khonkaen 40110
โทรศัพท์ : 66-2) 321-3743 to 4,(66-43) 286-734 to 6,043-286-173 ถึง 4 ,063-814-6784
โทรสาร : 0-2712-3233 , 0-2226-1458
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด