หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการ (โครงการ)

Secretary
บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด
ไอที - ฮาร์ดแวร์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) งานเอกสารด้านธุรการ เอกสารในโครงการก่อสร้าง

2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

3) ควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

4) ติดตามงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้างาน และโครงการต่างๆ

5) จัดวาระนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร จัดตารางประจำวัน

6) ติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร

7) สามารถยืดหยุ่นทั้งในเวลางาน / นอกงาน ตามคำสั่งผู้บริหาร


คุณสมบัติ

1) จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

2) มีความคล่องตัวในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง

3) มีประสบการณ์หรืองานเลขา ด้านงานก่อสร้าง/ ออกแบบ / สถาปนิก อย่างน้อย 3 ปี

4) สามารถให้โปแกรม Excel, Word, Power Point, Application ต่างๆ ได้ดี

5) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6) สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

7) สามารถเดินทางไปทำงานตามไซน์งานได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

เราเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด่านศุลกากรตามท้องที่ต่างๆ ทั้งประเทศ ด้องการรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสิริมาศ
ที่อยู่ : 22 Phaholyotin 31 Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 02-029-7899 ต่อ 3110
โทรสาร : 0-2029-7896
โฮมเพจ : http://www.nuctech.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด