หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

แอดมิน ประจำไซต์งาน

Site Administrator
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางกอกใหญ่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.งานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง งานบัญชีโครงการ เช่นบัญชีเงินสดหน้างาน,ค่าแรงคนงาน เป็นต้น
2.จัดทำเอกสารคำขออนุมัติซื้อ(PR)และประสานงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการ
3.ดูแลเรื่องการรับและเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ และจัดทำ Stock Report
4.ติดต่อประสานงานต่างๆระหว่างองค์กร
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
1. ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขา บัญชี, การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เมื่อจบโครงการสามารถย้ายไปประจำไซต์งานอื่นได้
3. ส่งจดหมายตอบโต้ E-mail ได้ดี
4. สามารถใช้ Computer ได้ เช่น Microsoft Excel, Word, Power point เป็นต้น
5. มีความขยันและอดทนและทำงานในโครงการก่อสร้างได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
8. มีความรับผิดชอบสูง
9. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานโดยเฉพาะงานเอกสาร
หมายเหตุ : สามารถทำงานที่พระราม 3 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกอกใหญ่)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิราภรณ์
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร A ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-0535861-62
โทรสาร : -
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)