หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์

Programmer
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
บันเทิง/สื่อ
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริม หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการและนโยบายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

1 . รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการและนโยบายของบริษัท

2. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมส่วนเสริมเพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน พร้อมกับติดตามตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่วางไว้

3. จัดทำรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรม และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม

4. ให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำ กับผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบที่พัฒนาขึ้น

5. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาและใช้งานอยู่เดิม พร้อมทั้งบันทึกข้อผิดพลาด หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาปรับปรุง

6. ดำเนินการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการใช้งานภายในบริษัท

7. จัดเตรียมและวางแผนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการนำข้อมูลเข้าจากแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสม

8. จัดทำเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เหมาะสมและสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง

9. พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพคุณสมบัติ
  •  อายุ  20   ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 - 1  ปี   ด้านการพัฒนาโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์
  • สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML ,CSS, Java Script, ASP.NET, C# , PHP ,SQL 
  • มีเข้าใจพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  MSSQL , MySQL 
  • สามารถใช้เครื่องมือ Git Version Control ในการพัฒนาระบบ 
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนษย์สัมพันธ์ดี  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะ : การจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรม
สาขา : การบริหารเทคโนโลยี
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สาขา : วิศวกรรมระบบและข้อมูล
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : ระบบสารสนเทศ
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติง จำกัด
    จดทะเบียนก่อตั้งด้วยทุน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการช่องโทรทัศน์ชื่อ “พีพีทีวี” พร้อมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าว สาระและบันเทิงต่างๆ โดยระยะแรกแพร่ภาพผ่านดาวเทียมระบบ ซี-แบนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปีเดียวกัน ต่อมาชนะการประมูลคลื่นความถี่ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่องภาพคมชัดสูง หมายเลข 36 ภายใต้มูลค่า 3,460 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปีดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มออกอากาศผ่านช่องทางดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 
    เดิมก่อนออกอากาศในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล อัตลักษณ์ช่องมีหลากสี เป็นลักษณะ วงกลมสองวง และขีด ประกอบเป็น P สองตัว และอักษร TV ในวงกลมขวา ต่อมาเมื่อเริ่มทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัล จึงเปลี่ยนเป็นกรอบสีฟ้าเทอร์ควอยต์ และพื้นสีเทาดำต่อท้ายด้วยอักษรภาษาอังกฤษ "HD"
    วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หลังกสทช. มีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องมีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นลำดับที่ 1-36 พีพีทีวีนำสี่เหลี่ยมมุมป้านสีฟ้าเทอร์ควอยต์ ระบุหมายเลข 36 
    ในการเริ่มต้นการออกอากาศช่วงแรกสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้เปิดสตูดิโอชั่วคราว ที่อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 ระหว่างนั้นจะมีการจัดสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของ พีพีทีวี ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตรงข้ามอาคารบางกอกแอร์เวย์ส)
    และได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ พีพีทีวี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 รวมถึงการย้ายสตูดิโอจากอาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 มารวมกันและออกอากาศที่สถานที่ใหม่ อาคารสำนักงานใหญ่ พีพีทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาดจนถึงปัจจุบัน  
ที่อยู่ : 5 Soi Song Sa Ard, Viphavadi Rangsit, Jom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2118-0018,0-2118-0015
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด