หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์

Full Stack
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน
• เขียนโปรแกรม/ออกแบบพัฒนา Software ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกำหนดเวลาตามแผนงาน
• แก้ Bug โปรแกรม, แก้ Urgent Issue


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ และสามารถใช้งานรวมถึงการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือ Oracle
3. มีประสบการณ์ ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบงาน ASP.NET Web Application, Web Service และ Crystal Report โดยใช้ภาษา VB.NET , Delphi หรือ Pythonได้
4. มีสามารถในการใช้เขียนชุดคำสั่ง SQL Statement, AJAX, Java Script, XML ได้
5. มีความรู้ และสามารถพัฒนาระบบ ADMS , Car Rent, Hire Purchase, Financial, ERP, Workflow, Accounting
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET 2010 หรือ 2012
7.พัฒนาโปรแกรมรูปแบบ OOP และ MVC ได้
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท

    เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 78 ปี
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรอุมา รัตนะ
ที่อยู่ : 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 086-386-9694
โทรสาร : 02-308-0990
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)