หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์,พัฒนาระบบ

Programmer,development
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

- ออกแบบ และพัฒนา Application สำหรับงานแต่ละประเภท

- พัฒนา Web Application,windows, Application,moblile Application

- พัฒนา Software ทั้งทางด้าน algorithm และ database

- วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

- บริหารระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลบริษัท

- ออกแบบ เขียนโปรแกรม และดูแล Application ,Software ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

- มีความรู้ความสามารถ เขียนโปรแกรมให้ใช้ได้ทั้ง PC และ Mobile

- มีประสบการณ์ในงาน System Integration อย่าง Power Automation, Building Management System, Power Monitoring

หรือ ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความเข้าใจในระบบ iT และ Network ซึ่งเกี่ยวกับงานด้านบนเป็นอย่างดี

- มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง

- มีความสนใจในเรื่อง iT, iOT

- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ, และใช้ทำงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ทางด้าน Mobile Application หรือ WEB Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

4.มีความรู้ประสบการณ์ด้านระบบ IT/ Communication Infrastructure

5.มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ Server (Windows Server,Hyper-V,SQL

6.มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบNetwork(LAN/WAN,Switch/Router,Firewall,Cabling)

7.มีทักษะความสามารถในการใช้งาน Computer Hardware และ Software Application
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เราคือผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า อีกทั้งระบบควบคุมอัติโนมัติ ระบบจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขาย และบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย
ด้วยบริษัทต้องการขยายธุรกิจทั่วประเทศ และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพ เราจึงต้องการบุคลากรคุณภาพ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ และผู้จัดการหลายตำแหน่ง ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 5 Moo 1 Rama II Road, Khok Krabue, Mueang, Samut Sakhon 74000
โทรศัพท์ : 0-2686-7777
โทรสาร : 0-2686-7799
โฮมเพจ : http://www.asefa.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)