หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์

Programmer
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ยา/เภสัชกรรม , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • มีหน้าที่เขียน และพัฒนาโปรแกรม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม
  • ดูแล support / แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ใช้โปรแกรม
  • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • อายุ 22-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server,C#
  • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม
- เงินสะสมเพื่อพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ประกันชีวิต / ประกันสังคม /ตรวจสุขภาพประจำปี
- ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร , สมรส , เสียชีวิต , แต่งงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- ท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศ
เกี่ยวกับบริษัท

THE BANG TRADING GROUP is comprised of the following; Inter Medical Co., Ltd., Bang Trading 1992 Co., Ltd., Affinitech Co., Ltd.  We are a group of the country’s leading companies in all kinds of medical & healthcare products, laboratory supplies, scientific equipments & instruments, and pharmaceutical raw materials.  Right now, we are looking for experienced professionals to join us as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 999/99 5th Floor, Bang Trading Group Building, Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-3333 ext. 512
โทรสาร : 0-2718-3333 ext. 563
โฮมเพจ : http://www.bangtrading.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด