หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

โฟร์แมน

Foreman
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบในการติดตั้งลิฟต์ /บันไดเลื่อน ตามที่หัวหน้า / วิศวกรแจ้ง

2. ควบคุมการติดตั้งลิฟต์ / บันไดเลื่อน ให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

4. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

5. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

3. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน

5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

The world rides on Otis. Otis Elevator Company is the world’s leading manufacturer, installer and maintainer of elevators, escalators and moving walkways a constant, reliable name for more than 150 years. Otis elevators and escalators touch the lives of people in more than 200 countries around the world.

At Otis, people are our most important asset. By embodying the values of people, safety, quality and integrity we (61,000 employees around the world) provide our customers with the best in service and support.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 7th Floor, Interlink Tower 1858/21-26, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2751-4141 Ext. 183
โทรสาร : 0-2751-4140
โฮมเพจ : http://www.otis.com