หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Able Seaman/ Ordinary Seaman

Able Seaman/ Ordinary Seaman
บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Identify, assess and mitigate hazards to safety, both personal and process, that present a risk to safety onboard the FPSO. Indicate any areas of concern to line Supervisor and Area Authority.

- Use of approved marine operating procedures and provide feedback to line supervisor on requirement to update or amend.

- Responsible for working within the acceptable behaviours onboard the FPSO.

- Stop Work that is unsafe or likely to cause damage.

- Responsible for carrying out personal safety commitments

- Technical / Business Skills:

- Understanding of cargo (oil) loading, cargo (oil) discharge and crude oil washing.

- Understanding of design & operation of all bilge pumping systems in the pumproom.

- Take and record ullages and dips as required by the Marine CRT.

- Understanding of design & operation of cargo pumping systems. Take and record ullages, interfaces and dips as required by the Marine CRT. Operate the Framo cargo pump system in local control when required for tank stripping.

- Understanding of design & operation of inert gas and/or fuel gas blanketing systems in the cargo tanks.

- Knowledge of Control of Work (CoW) system.

- Knowledge of process isolation (SIRP).

- An overriding commitment to health & safety is essential.

- Good PC literacy is a requirement with Maximo exposure being highly desirable.

- PC application skills – Microsoft package.

คุณสมบัติ

- Experience in this role and the field of Oil & Gas.

- Previous sea-going experience in the role of pumpman or petty officer onboard a crude oil tanker, would be an advantage.

- Previous experience of working with Framo cargo pumping system would be an advantage.

- Strong communication skills. 

- Highly motivated and self reliant.

- Interpersonal skills that result in good teamwork, influence, trust and strong relationships

- Proven ability to work as part of an integrated multi disciplined operations team.

- Willing to work a 28/28 day rotation on possibly alternate "shift patterns" and overtime when required. 

- Valid offshore medical and survival qualification required.

- Prior to mobilisation, must be trained and familiar with client’s Integrated Safe System of Work (ISSOW).

- Must be willing to participate in emergency response team requirements as may be directed.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • Vehicle fee
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Ltd.

SPIE Oil & Gas Services, a specialist subsidiary of the SPIE Group, is an international company providing services to the Oil & Gas Industry. With over 40 years International experience, 4,000 employees and a permanent presence in over 25 countries, SPIE Oil & Gas Services have become one the world’s leading technical services providers to the oil and gas industry. Our Clients include oil companies, engineering firms and oil and gas contractors to whom we offer service capabilities which include Asset Support, comprising of commissioning, maintenance engineering, operations and maintenance, operating manuals and procedure; Competence Development, training and technical assistance services. With expansion of our business, we are looking for the following position. 
ที่อยู่ : 1010 Shinawatra Tower 3, 18th Floor, Unit 1801, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2793-8900
โทรสาร : 0-2793-8901
โฮมเพจ : http://www.spieogs.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด