หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Account Executive (ARiP)

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผน ประสานงาน และดำเนินการติดต่อและพบลูกค้าเพื่อรับบรีฟแคมเปญจากลูกค้าโดยเฉพาะด้านงาน Online Marketing ตลอดจนสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

- เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดกับลูกค้าได้ โดยจะต้องศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อ บรีฟทีมงานได้ จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการ (Proposal) และสามารถนำเสนองาน (Presentation Skill) ได้

- ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านออนไลน์ในระดับดี และมีบุคลิกภาพดี

- มีประสบการณ์ในการเป็น AE/ Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีความสามารถในการนำเสนอในขั้นดี

- มีความคิดเชิงบวกและการคิดเชิงระบบอยู่ในขั้นดี

- มีความรู้ความเข้าใจในด้านใช้ Marketing Tool ในรูปแบบ Digital ได้รูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถให้ คำแนะนำSolutionสามารถจัดการบริหารหลายๆแคมเปญได้
- สนใจส่ง resume และตัวอย่างผลงานมาให้พิจารณา    

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

ARIP Public Co., Ltd. (ARIP) is a content and media company with more than 20 years of experience. It has aggressively expanded its businesses into television and electronic media & content development to capture the potential of online transactions as well as increasing number of cable TV and the Internet population.

We are now looking for an enthusiastic person to join our expanding operation and ambitious future growth in the following position. Although experience might prove to be a great advantage to some positions, we treasure more on commitment, creativity, potential, and ethical attributes.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์ : 02-6423400 # 1215-6
โทรสาร : 0-2641-2331
โฮมเพจ : http://www.aripplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)