หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Account payable accountant /เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-Good in English(30,000- 60,000 บาท)

Account payable accountant /เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-Good in English(30,000- 60,000 บาท)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีทางการบัญชีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป ในด้านการบัญชีและการเงิน/บัญชีเจ้าหนี้

2. เพศชาย, หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

3. สัญชาติไทย

4. หากมีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สื่อสารภาษาอังกฤษดี / ดีมาก (หัวหน้าเป็นคนไทยและต่างชาติ)คุณสมบัติ


1. ติดต่อกับทางธนาคารเรื่องการโอน, ชำระค่าบริการจากหน่วยงานภายนอกผ่านธนาคาร

2. ออกใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, แจ้งยอดชำระค่าบริการ, ออกใบแจ้งหนี้ส่งหน่วยงานนอกเพื่อชำระค่าบริการ

3. จัดทำเอกสารการชำระเงินให้เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย

4. กระทบยอดภาษีขาย (ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)กับยอดรายได้

5. บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและสรุปรายงานต่าง ๆ

6. ตรวจนับและทำทะเบียนบัญชีด้านทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากระบบบัญชี

7. ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี

8. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน, จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due

9. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต , ค่าทันตกรรม , ตรวจร่างกายประจำปี , โบนัส , ส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยของโครงการ , ทุนการศึกษา เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมีแผนงานขยายโครงการเพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวไปพร้อมกับองค์กร 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2247-7500 ต่อ 2070,2077
โทรสาร : 0-2247-7500-4
โฮมเพจ : http://www.pf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)