หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Accountant

พนักงานบัญชี
ด่วนมาก!
บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Responsibilities:

Provides financial information to management by researching and analyzing accounting data; preparing reports.

Job Duties:

• Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.

• Documents financial transactions by entering account information.

• Recommends financial actions by analyzing accounting options.

• Summarizes current financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.

• Substantiates financial transactions by auditing documents.

• Maintains accounting controls by preparing and recommending policies and procedures.

• Guides accounting clerical staff by coordinating activities and answering questions.

• Reconciles financial discrepancies by collecting and analyzing account information.

• Secures financial information by completing data base backups.

คุณสมบัติ

• Male or Female, Thai nationality, aged 24-32 years old.

• Bachelor Degree in Accounting and Finance

• Good command of English. ( listening/ speaking/ reading/ writing )

• Data Entry Skills

• Reporting Skills

• Administrative Writing Skills

• Understanding the Customer & Sales team.

• Microsoft Navision Skills

• Informing Others

• Self-Development

• Attention to Detail

• Professionalism

• Microsoft Office Skills

• Teamwork

• Time Management

• Adaptability 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ 
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา
- อื่นๆ
เกี่ยวกับบริษัท
MANOYONT GROUP OVERVIEW

    Manoyont Group features two different business characters : trading & manufacturing, which require different sets of knowledge & skills. Trading business is led by Manoyontchai Co., Ltd., an experienced automotive part trader who was founded before other companies across the group. Manufacturing business has been currently operated though 45 joint ventures, mostly with renowned Japanese part manufacturers. Our joint ventures are highly qualified as OEMs in various segments including passenger cars, pick-up, trucks, motorcycles and industrial parts and equipment.    
    Manoyont Group is among Thailand's most prominent names in the automotive industry. We have grown our reputation via " TRUST " ( the core five values we put first and foremost ), namely,     
T  teamwork    
R  reliability    
U  unity    
S  service    
T  total-satisfaction    
    These values have thankfully helped us ride out the ups and downs of Thailand's automotive industry for over 40 years.    
    Our commitment is to supply quality products to automotive manufacturers at reasonable prices though our joint ventures.    
We are also proud to supply aftermarket products though various channels within our trading group. Manoyont Group will never cease to seek improvements in both manufacturing and trading to assure our customers that our products are competitive, reliable and safe.     
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun preamsupasorn ( Human Resource Department )
ที่อยู่ : 594 Luang Road, Pomprap, Pomparpsattruphai, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2226-5588 ( Automatic 10 Lines )
โทรสาร : 0-2223-6212
โฮมเพจ : http://www.manoyont.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด