หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Accountant Supervisor

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท ซาราฟ อินโฟเทค จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , อัญมณี/เครื่องประดับ
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Responsible for both AR & AP
 • Responsible for Tax, Vat, Withholding Tax, Export Service
 • Monthly/Yearly Financial Statement Issuance
 • Contact the Revenue Department Officer for refunding or any inspection cases.
 • Cashflow Management
 • Reconciliation Bank
 • Deal with the whole system in Account & Finance
คุณสมบัติ
 • Female Only, Not Over 38 Years Old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience: 3-5 years in senior accounting
 • Knowledge: Financial Statement, Tax, Vat, Withholding Tax, Export Service, Cashflow, Transaction
 • Skill: Accounting Program (ERP), Full Command in Microsoft Office Suite
 • Competencies: Diligent, Enthusiastic, Ability to Learn, Fast Learning
 • Good Command in English both Written and Spoken
 • Experience in Holding Company or IT Service Company

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Saraff Global of Companies

1. Jay Vijay Dimond Co.,Ltd.
2. Saraff Enterprise Co.,Ltd.
3. Saraff Holdings Co.,Ltd.
4. Saraff Infotech Co.,Ltd.
5. Saraff Biogas Energies Co.,Ltd.
6. Saraff Energies Ltd.
7. Sinter Plast Thai Ltd.
8. Renewsys Co.,Ltd.
9. Precocoius Co.,Ltd.
10. Kiseki Green Metals Refining Co.,Ltd.

We are a business group based inThailand, having diversified interests in Power Sector, Information Technology,Plastics, Diamonds and Jewelry and Real Estate. We are currently looking tofill the following position 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 77/32 Sinnsathorn Tower, 11th floor, Krungthonburi Rd., Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 0-2862-2061-2 ext.134
โทรสาร : 0-2862-2060
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซาราฟ อินโฟเทค จำกัด
คีย์เวิร์ด : financial statement , งบการเงินรวม , Consolidation , Tax Accounts , งบประมาณการเงิน , แผนงบประมาณ , บัญชีกระแสรายวัน , บัญชีประกันภัย , บัญชีภาษี , วิเคราะห์การเงิน , Tax Planning , Taxation , ให้คำปรึกษาภาษี , ภาษีการเงิน , Tax Finance , Corporate Tax , ทำงบการเงิน , ลงทุนสัมพันธ์ , Corporate Strategy , Ir , Investment , Tax , ตรวจสอบบัญชี , Audit , Vat , Billing , ตรวจสอบภาษี , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , Internal Audit , Audit Plan , Audit Program , Account Payable , Ap , Ar , Accounting , บัญชีลูกหนี้ , บัญชีเจ้าหนี้ , Account Receivable , ประเมินผล , การวัดผล , สถิติ , การประเมินผล , วิเคราะห์ , วิเคราะห์ธุรกิจ , วิเคราะห์วิจัยการตลาด , วิจัยการตลาด , วิเคราะห์การตลาด , วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ระบบ , วิเคราะห์ความเสี่ยง , ลงทุน , Set , Cost Accounting , บัญชีต้นทุน , Corporate Account , Iso , Erp , Sap , Oracle , รายจ่าย , รายรับ , ภาษี , รายรับรายจ่าย , รายงานการเงิน , Financial Report , Payroll&benefit , บริหารผลตอบแทน , บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน , Compensation & Benefits , Taxes , Provident Fund , Social Security Fund , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนประกันสังคม , บริหารค่าจ้าง , Hrm , Hrd , จัดทำแผนงบประมาณ , Benefits , ทำแผนงบประมาณ , Performance Evaluation , Development Plan , ทำเงินเดือน , Payroll , Withholding Tax , Tax Accounting , Tax Advise , Tax Consult , Fund , Fundamental , Fund Raising , Fund Investment , Fund Management , Asset Management , บริหารกองทุน , หลักทรัพย์ , กองทุนและประกัน , วิเคราะห์กองทุน , บริหารความเสี่ยง , บัญชีแยกประเภท , ค่าใช้จ่าย , ภาษีอากร , Costing , บริหารเงิน , Treasury , วิเคราะห์การบริหารเงินทุน , Finance Analysis , บริหารเงินทุน , Withholding , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , วางแผนการเงิน , วางแผนงบประมาณ , ควบคุมงบประมาณ , บริหารการเงิน , หุ้น , การลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์ , สินเชื่อ , Stock Exchange , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ควบคุมการเงิน , Financial Control , ควบคุมด้านการเงิน , Financial Forecasting , ซื้อขายหลักทรัพย์ , Forex , Trading , กองทุน , หุ้น , Tax Invoice , Cash Control , Finance & Accounting , Finance And Accounting , บัญชีและการเงิน , การบัญชีภาษี , การเงินภาษี , เก็บภาษี , Gl , Tax Audit , ภงด. , Accountant , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , Invoices Transaction , Income Tax , ภ.ง.ด. , Acc , การเงิน , งานบัญชี , Finance , วิเคราะห์การลงทุน , กฎหมายภาษี , Tax Law , Financial Analysis , Corporate Accounting , บัญชีด้านจ่าย , ตราสารหนี้ , Cfa , Cisa , ตราสารทุน , บริหารการลงทุน , การเงินรับ , งบการเงิน , ตรวจสอบ Invoice , ออกใบแจ้งหนี้ , ติดตามหนี้ , กลยุทธ์ทางการตลาด , Marketing Strategy , Strategic Development , พัฒนากลยุทธ์ , พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด , พัฒนาธุรกิจ , วางแผนธุรกิจ , วางกลยุทธ์ , วางกลยุทธ์การโฆษณา , วิเคราะห์กลยุทธ์ , วางแผนการตลาด , Corporate Income Tax , Transfer Pricing , Indirect Tax , Hire Purchase , Leasing , Loan , Purchase Management , Installment Plan , เช่าซื้อ , Financial And Accounting , การเงินและบัญชี , Financial , บริหารการรับจ่ายเงิน , Corporate Finance , Financial Planning , Invest , Stock Trading , Single License , Ic License , จัดสรรเงินทุน , การวางกลยุทธ์ , ตลาดหุ้น , Investments , การบริหารความเสี่ยง , Risk Management , Risk Advisory , Financial Risk Management , Budget Management , งบประมาณ , Perform Financial , วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ , Costing And Budget Planning , วิเคราะห์งบประมาณ , สาขาบัญชี , Cash Flow , วิเคราะห์งบการเงิน , ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน , แนะนำการลงทุน , Investment Consultant , Fundraising , ระดมทุน , Pnd3 , Pp30 , Refund Tax , ตลาดเงิน , ตลาดทุน , บัญชี , การเงินการธนาคาร , บริการด้านการเงิน , บริหารบัญชี , ปิดงบ , บัญชีการเงิน , บัญชีงบประมาณ , Budget , จัดการการเงิน , รายรับ-รายจ่าย , จัดทำงบประมาณ , จัดทำรายงานทางการเงิน , กระแสเงินสด , Asset Allocation , Feasibility , จัดสรรเงินลงทุน , กลยุทธ์องค์กร , Accounting Firm , ควบคุม Cost , Accounts Receivables , Accounts Payable , Fundraiser , Revenue Code , Cpa , Banking Industry , Cash Management , Cash Management Implementation , บริหารเงินสด , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , Credit Card , Mobile Banking , กำหนดราคาสินค้า , Pricing , Cost , ต้นทุน , วิเคราะห์ต้นทุน , Cost Planning , คำนวนต้นทุน , Finance Planning , Investment Product , Fund Products , Finance Control , Finance Legal , Finance & Legal , Finance Law , Financial Strategy , Finance Business Partner , Tax Firm , Corporate Consulting , Financial Advisory , Capital Market , Trading Market , Property Industry , Real Estate , Broker , Property Development , กลยุทธ์ระดับองค์กร , Managemnet Accounting , Accounting Support , Bookkeeping , External Audit , Financial Accounting , Full Set , Gst , Lending , แหล่งเงินทุน , ตลาดการเงิน , Financial Market , Investor Relation , การประชุมผู้ถือหุ้น , แบบ 56-1 , Mm