หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Accounting Officer (AP/GL)

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่าย (AP/GL)
Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd./บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (เด็กสมบูรณ์)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บันทึกตั้งเจ้าหนี้ มี PO และตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายไม่มี PO

- บันทึกบัญชีเงินสดย่อย, เงินมัดจำจ่าย, เงินทดรองจ่ายและเคลียร์ เงินทดรองจ่าย ฯลฯ 

- ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิลจากเจ้าหนี้, วางบิลในระบบ SAP, ทำจ่ายชำระเจ้าหนี้ 

- จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

- ตรวจรายงานภาษีซื้อ 

- จัดทำและตรวจสอบการนำส่งภาษี ภงด.3, 53, ภธ.40, ภพ.30 

7.ตั้งหนี้และจ่ายเงินมัดจำต่างประเทศ

8.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้าน Balance Sheet

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี

- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี AP/GL ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม Excel และ SAP ได้

สถานที่ทำงาน
-เขต สาทร,กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : บัญชีการเงิน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมาย การค้า "ตราเด็กสมบูรณ์"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงานและระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายตัว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภท ซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆอีกมาก มายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

เราต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 
ที่อยู่ : 767 Wat Phai Ngoen Rd., Tung Wat Don, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2674-7990-9
โทรสาร : 0-2674-8530
โฮมเพจ : http://www.deksomboon.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd./บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (เด็กสมบูรณ์)