หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Internal Audit Officer (Phuket)

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบภายใน (ภูเก็ต)
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบภายในตาม Check list
- ตรวจสอบและติดตาม CAR ในหน่วยงาน
- ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ดูแลงานธุรการของแผนก

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการติดตามงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.ภูเก็ต 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ดำเนินกิจการผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับพนักงานประจำที่สำนักงานภูเก็ต และโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร 
และอุดรธานี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-0031-2#712,713,714
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด