หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Accounting, Reporting & IR Department Manager

Accounting, Reporting & IR Department Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การผลิต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
INSEE is looking for talent to join our Finance & Controlling Team

Purpose of this position
To be accountable for the group consolidation of financial statements heading up the accounting & reporting function of SCCC group including financial accounting, financial reporting and analysis to achieve timely submission of financial information to auditors, board, SET and IARP development.

This position you will:
 • Actively manage timely, accurate and reliable month-end, quarter-end and year-end financial closing process with limited adjustments after closing; standardize and automate closing process to further reduce closing period.

 • Efficiently drive the preparation of (consolidated) financial statements, including audit package and other reports by ensuring accuracy and compliance in accordance with TFRS, IFRS, IARP and BOI; automate preparation of financial statements through intelligent technology.

 • Communicate effectively with auditors, SET, SEC and the Revenue Department officers and manage internal stakeholder information.

 • Actively manage and ensure a consistent and complete reconciliation process of all balance sheet accounts on a monthly/quarterly basis; ensure effective monthly intercompany reconciliation process.

 • Ensure proper documentation of critical accounting estimate and assumptions used; propose alternative solution.

 • Manage and ensure accounting standards across group companies by developing and maintaining a standard financial and management information structure.

 • Prepare high quality quarterly earnings release and investor presentation; organize quarterly investor meeting/call, communicate and present financial information to investors, credit rating agencies and SET.

 • Manage training for accounting and reporting team members on a half-yearly basis; focus on accounting standards and proper usage of SAP and related systems.

 • Perform other duties as assigned.
คุณสมบัติ
 • Bachelor degree of Accounting (or higher)
 • At least 8 years working experience in accounting in an international auditing firm and/or accounting function in multinational or international companies
 • At least 3 years working experience in a managerial level to lead team
 • Experience in Thai Accoounting and Auditing Standards and International Financial
 • Reporting Standard (TFRS / IFRS) implementation
 • CPA or other accounting professional qualification is required
 • Excellent in English or having high TOEIC Score 


It's great if you have: 

 • Knowledge of International Financial Reporting Standard (IFRS)
 • Knowledge of standards setting for management reporting (like IARP)
 • Knowledge of Thai Accounting standards and regulations
 • Knowledge of SET, SEC, BOI accounting and regulations
 • Knowledge of internal control concept and documentation COSO internal control standard
 • Knowledge of SAP-FI-CO and consolidation systems or other reporting tools


We offer attractive remuneration packages and extensive career opportunities with international exposure as well as learning and development to successful candidates. 

  We Thank you all candidates but only shortlisted will be contacted. Siam City Cement Public Company Limited (INSEE

3rd Fl., Column Tower 199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. 0-2797-7212 Khun Wat

Website: www.siamcitycement.com 

Facebook: https://www.facebook.com/sccccareers

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siam-city-cement

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 8 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • BONUS
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Group Insurance
 • Housing allowance (ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Medical insurance
 • Others
 • Position Allowance
 • Social Security Fund
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตามตกลง
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Siam City Cement Public Company Limited is one of the leading cement manufacturers in Thailand, established in 1969 with a clear focus to be an innovative supplier of cement and concrete products and solutions. Since the foundation for over 50 years, Siam City Cement PCL., has placed great value on commitment to corporate vision in continuing to build on our long heritage of shared loyalty, creating trusting relationships with our business partners, our people and our community. As of today, Siam City Cement PCL., through our subsidiaries, Siam City Concrete Co.,Ltd., Conwood Co., Ltd. INSEE Superblock Co., Ltd., INSEE Ecocycle Co., Ltd., SiamCity Power Co., Ltd., and INSEE Digital Co., Ltd., is engaged in cement-based building materials, wood replacement products, light-weight concrete blocks, environmental caring solutions, power generation from the cement production process, and information technology services.

To strengthen our business and promote steady growth, we have partnered with Globe Cement Company Limited; the cement manufacturer/ distributor under Globe brand. The company has also expanded the business to Bangladesh under the name of Siam City Cement(Bangladesh) Limited. This expansion commemorates a great opportunity to strengthen our operational excellence and gain competitive advantages to be regional cement industrial leader.

One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities as well as competitive compensation and benefits for our employees. We value personal individual ability and working as a team. We treat each other the way we want to be treated and we believe that people work best when there is a foundation of trust.

To continue striving to deliver excellence, we need people whose outstanding performance will make it possible.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition Department
ที่อยู่ : No. 199 Column Tower, 7th - 12th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2797-7000
โทรสาร : 0-2663-1823
โฮมเพจ : http://www.siamcitycement.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)