หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Accounting Supervisor

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจการทำงานของโรงงานสาขา
 • ตรวจสอบขั้นตอนและผู้มีอำนาจเบิกจ่าย / ตรวจสอบใบกำกับและรายงาน
 • ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน
 • ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำการปิดงบประจำเดือน งบประจำปีของบริษัท
 • การจัดทำบัญชีได้ถูกต้องไม่มีรายการ Auditor Adjust
 • ตรวจสอบยอดสั่งซื้อกับแบบนำส่งตรวจสอบบัญชีตรวจสอบและตรวจสอบยอดสอบประจำวัน
 • ตรวจสอบ สอบการจ่ายเงินกับเงื่อนไขการชำระ เงิน / ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเพื่อปิดการ ชำระเงิน
 • ส่งเอกสารการบันทึกบัญชีให้ฝ่ายการเงิน เพื่อจัดทำรายการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
 • ส่งใบเอกสารเก็บกำกับภาษีและจัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีโรงงาน
 • รู้หลักการทางบัญชี การเงิน ต่างๆ สามารถปิดงบได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบ Express, Navision มาก่อน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Mobile
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
We are the leading processor and exporter of Thai natural rubber. All major lire makers are our valued customer. As grow, we are seeking talented and dynamic persons to join our company in bangkok 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-0031-2#712,713,714
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด