หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Accounts Payable Accountant

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลการสร้างและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสินทรัพย์ตามข้อกำหนดของบริษัท

• บันทึกรายการบัญชีสำหรับกิจกรรมของสินทรัพย์ทั้งหมด

• บันทึกรายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป

• จัดประเภทสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคารวมถึงคำนวณค่าเสื่อมราคาในระบบ SAP

• ตรวจนับสินทรัพย์และสรุปรายงานการตรวจนับ

• จัดทำรายงานภาษีซื้อและกระทบยอดบัญชีภาษีซื้อ

• จัดทำรายงานภาษีรายเดือน (ภ.พ.30)

• จัดทำรายงานเคลื่อนไหวสินทรัพย์และกระทบยอดในงบแสดงฐานะทางการเงิน

• กระทบยอดบัญชีด้าน AP ตามที่ได้รับมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

• อายุระหว่าง 23 - 30 ปี

• ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี

• มีทักษะการใช้มาตรฐานการบัญชีและภาษี

• มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีใน Microsoft Office

• ทักษะการสื่อสารที่ดีและการประสานงานที่ดี

• มีประสบการณ์ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท

Siam Winery is one of Asia's leading wine producers. In 1982 Chalerm Yoovidhya founded Siam Winery with the ambition to become Asia's leading company in producing & marketing of wine and grape-based product. We are now seeking for qualified candidates in the following position:-

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Siam Winery Trading Plus Co., Ltd
Primary Industries :
Beverages/Food/Restaurant
Number of Employee :
1000"
Registration :
12 Million Baht
งาน หางาน สมัครงาน

Siam Winery

was founded in 1986 by Chalerm Yoovidhya* as the first step towards realising his vision of a 'Thai Wine Culture'. Over the past quarter of a century, Chalerm has worked on this by offering wine as a moderate alcoholic alternative to beer and spirit, in harmony with his partners and the environment.

Today, Siam Winery is the flagship of Thailand's flourishing wine industry and one of South-East Asia's foremost producers and distributors of wine and wine-based beverages. The company aspires to become a leader in Asia's expanding wine industry.

*Also chairman of RedBull UK

The inspiration behind Siam Winery's inception and growth has come from our genuine love and passion for wines from Western cultures and a strong appreciation for both old world and new world wines.

Through Siam Winery, we are determined to introduce "New Latitude Wines" to the world and to establish more developed, sophisticated and enriching wine culture in Thailand. We believe that wine cultures vary from region to region according to the local way of life. What they have in common though is their association with well-being and bringing people together, either through celebration or just as part of the enjoyment of daily life.

Throughout the years, quality has been our number one priority and is an area where we will never compromise. These days we have a strong winemaking team and state-of-the-art equipment. We maintain our vineyards to international standards and our raw materials are carefully selected from the highest quality grape varietals to offer our customers the best quality products.

Overview
Our operations in Thailand consist of:
• Vineyards in 3 locations spanning over 300 acres
• The largest winery in Southeast Asia with a capacity of over 30 million litres per annum
• Production capacity of 1 million units per day
• Full-service logistics and ware-housing system
• In-house marketing and sales team
• Wine tourism and wine retail • Over 900 employees

The products are sold locally and in over 26 countries across the globe through a network of partners. The product ranges from wine - based beverages to locally-produced still wines, imported still wines and non-alcoholic beverages.

SPY Wine Cooler is the first drink in the local market targeting female consumers and has maintained a majority market share in the Ready-to-Drink ('RTD') sector since its inception.

Monsoon Valley is the premium new latitude wine from Siam Winery's vineyards in Thailand.

The World of Wines™ selections are award-winning wines imported from around the world, exclusively selected by our wine experts for customers in Thailand and Southeast Asia. Brands under World of Wines™ selection umbrella includes Mon Clair from South Africa, Peter Vella and Carlo Rossi from the US, May Y Sol from Chile and many more to come.

Premium One™ is a portfolio of imported premium brands from leading international beverage producers. Since 2010, Siam Winery has added Gerolsteiner sparkling mineral water, Armand de Brignac Champagne, McGuigan and Tempus Two as well as Concha Y Toro's Casillero Del Diablo to the portfolio.

Additionally, the company operates wine tourism and a retail shop in Hua Hin.

(Insert logo Main logo) SPY, MV, HHH vineyard, Fresco, WOW, MC, PV, AdB, NF, F.Castel, MH, CdD, Mar Y Sol, Gerol, Red Bull

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We operate our business according to the 8 guiding principles which are embedded in our manifesto: 

GREAT BRANDS
We put all our efforts to build brands that inspire consumer to enter the wine category 

GREAT PEOPLE 
We want to be a great place to work at, so people can develop to be the best they can 

INNOVATION
We will add new products and ways to produce and distribute to ensure our future growth 

FOCUS ON WINE
We stick to our vision of Building a Thai Wine Culture 

QUALITY 
We ensure that our products always match our set quality standards and satisfy consumers 

PLANET 
Be responsible Citizens that make a difference by helping to preserve the environment and communities around us 

PROFIT 
Maximize long term return to our owner while being mindful of our overall responsibilities 

EXPORT 
We drive the growth of our business abroad to open new markets

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
GREAT PEOPLE 

We will strive to ensure that Siam Winery is a great place to work for, so our employee can employ their full capability for a great productivity 

Recruitment & Selection

We will use all means to find great people, who fit to us and put them in the right job. 

Compensation & Benefits 

We will ensure that our total remuneration package is competitive and motivates our employees to be productive and achieve best results.

Learning & Development

We will ensure that our employees receive training and development programs which help them reach full capabilities and they can grow with us. 

Employee Engagement 

We will contribute to making Siam Winery a place, where our employees are engaged and participate in all company activities. This in turn will lead to a strong productive working culture.   

Safety & Security

We will ensure that our employees are working under a good safety and security conditions within the company premise. Enforcing discipline amongst staff for the benefit of all. 

Career Oportunity

Siam Winery aims to recruit and to employ qualified candidates to join our fast-growing team. We stress that the most important resource of the Company are our “employees”. We are an equal opportunity firm. Our recruitment philosophy is to recruit and hire persons based on their qualifications, which are considered suitable for the position, through our effective recruitment system regardless of race, religious, ethnicity, gender and class of society.

If you are a proactive person, take pride in your contribution with highly competent, experienced, determined professional and want to be part of our fast-growing team, this could be your next long term role.

Please join our team by sending your application, preferably in English, to hr@siamwinery.com.

We are offering competitive remuneration package and fringe benefits for successful candidates.

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Siam Winery Trading Plus Co., Ltd
Address :
174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210
Telephone :
0-2533-5600
Fax :
0-2996-6081
Contact Person :
Chanitra Wangkanon
Position :
Recruitment
ชื่อผู้ติดต่อ : Chanitra Wangkanon - Recruitment
ที่อยู่ : 174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2533-5600
โทรสาร : 0-2996-6081
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด