หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Admin Department ประจำกรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ด่วน!
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในฝ่าย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 - เพศชาย/ หญิง

 - อายุุ 22-30 ปี

 - การศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี

 - สาขาที่เกี่ยวข้อง

 - ประสบการณ์ 0-3 ปี

 - อ่าน-พูด-เขียน ภาษาอังกฤษ

 - มนุษยสัมพันธ์ดี

 - สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

 - มีความคล่องตัวในการปฎิบัติงานนอกสถานที่

 - หากมีประสบการณ์ และ สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินพิเศษประจำปี
- ชุดพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


♦ All types of Welding Processes ♦ Pipe System Fabrication.

♦ Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

♦ Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

♦ Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

♦ Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

♦ Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

♦ Load Out and Transport

♦ Design Engineering, Piping

♦ System, Pressure Vessel, Steelwork.

♦ Design Review

♦ Production Shop Detailing

♦ Purchasing and Procurement

♦ Manpower Supply

♦ Welding Procedure Preparation and Review

♦ Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด