หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Administration Support Manager

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดนโยบาย ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านLogistic& Store, บริหารสัญญา, อาคารสถานที่, จัดซื้อ, ธุรการทั่วไป ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • วางแผน บริหารงานกลุ่มงานสนับสนุน ด้าน Logistic& Store, บริหารสัญญา, อาคารสถานที่, จัดซื้อ, ธุรการทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาพนักงาน หน่วยงานในสังกัดที่ดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
 1. อายุ 45-55 ปี
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในงานด้าน โลจิสติกส์, Incoterms, งานบริหารสัญญา, งานอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
 4. TOEIC 550+ (ถ้ามี)
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการสำนักงาน
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
สาขา : การจัดการธุรกิจ
คณะ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : การจัดการและโลจิสติกส์
คณะ : โลจิสติกส์
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การจัดการธุรกิจทั่วไป
คณะ : เทคโนโลยีการจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาแต่งงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Petro-Instruments  was established in 1981 and recognized as a market leader in the design, installation and maintenance of automatic control systems, measuring instruments and liquid / gas analyzers, Their products are used in the areas of production process management, environmental monitoring and energy process analysis. We are looking for energetic and capable performers to join our company in the following position; 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 7/409 Soi Vibhavadi-Rangsit 36, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-5711,0-2513-2333
โทรสาร : 0-2513-3730,0-2939-4207-8
โฮมเพจ : http://www.pico.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด