หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Administrative Officer

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
การตลาด
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Assisting manager with day to day tasks and coordinating projects and activities as requested.
 • Providing all related for production of coupon artwork ( sourcing images and checking copy), and details of deals/promotions in marketing file.
 • Monitoring the Redemption Transaction and inventory for the redemption store and manage CMS
 • Preparing and issuing PR (Purchase Request) and PO (Purchase Order) for internal and external purchases.
 • Preparing document by handling internal and external queries effectively
 • Support Marketing and Strategic team in generating daily reports
 • Check the accuracy of documents and manage the process of document submission and approval.
 • Other ad-hoc tasks as assigned by Manager level
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 1 year of experience in administration or coordination background 
 • Able to work under pressure and be a multitasker
 • Good command of English, both oral and written
 • Proficient with computers and software such as MS PowerPoint and Excel
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Rabbit Rewards is the reward programs that underpins the many business units of Rabbit World, including the Rabbit Card, an electronic payments smart card used to pay for trips on the BTS and transactions at merchants throughout Thailand and Rabbit LINE Pay, leading e-payment service provider. 
ที่อยู่ : อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่อาคาร 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-6493
โทรสาร : -
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด