หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Agricultural Research Officer

วิศวกร/นักวิชาการเกษตร
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรโดยครอบคลุมในเรื่องการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน
และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
2. ร่วมพัฒนา วิจัย และติดตาม KUBOTA (Agri) Solutions รวมถึงระบบจัดการความรู้ด้านการเกษตร
3. จัดทำสื่อ ตำรา วารสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หน่วยงานการศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ การบำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นโครงการของบริษัทฯ และเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานการศึกษานั้นๆ จัดขึ้น
5. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยยึดกระบวนการ KAS ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาเกษตรกรรม

- ประสบการณ์ 0-2 ปี

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีทักษะทางการสื่อสาร/ ใช้งานอุปกรณ์การทำสื่อได้ (กล้องถ่ายรูป, วีดีโอ)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
คณะ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สวัสดิการ
· Medical welfare for employees, family, and parents    
· Accident insurance 
· Employee uniform pay 
· Shuttle bus service (round-trip) 
· Fuel allowance (in case of using your own personal car) 
· Overtime pay 
· Annual bonus 
· Vacation days  
· Credit union for employees 
· Provident fund 
· Master’s degree scholarships in Sasin Graduate Institute of Business Administration and Asian Institute of Technology (AIT) 
· Scholarships for employee’s child 
· Special privilege for taking loan to buy a residence from members' banks 
· Privilege for getting some special prices for buying company’s products.
เกี่ยวกับบริษัท

SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. is a  joint venture between Kubota Corporation Japan and The Siam Cement PLC. (SCG). Commencing operations on August 2, 2010 with a current registered capital of 3,114 million baht. Our vision are enhancing business potential, commitment to be the leader of agricultural machinery in Asia and strengthen our leasdership in the development of sustainable agriculture.

- July 28, 1978 established The Siam Kubota Diesel Co.,Ltd. To manufacture and sell products under the brand "KUBOTA"  and "TRA CHANG". Later changed its name to The Siam Kubota Industry Co.,Ltd.

- April 7, 2006 established Siam Kubota Leasing Co.,Ltd. to business in hire-purchase for Thai farmers.

- September 21, 2007 established Siam Kubota Tractor Co.,Ltd. to manufacture domestic Tractor.

- August 2, 2010 amalgamated between The Siam Kubota Industry Co.,Ltd. and Siam Kubota Tractor Co.,Ltd. to "SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd.

The company now has a staff of more than 2,000 employees with all production capacity more than 200,000 units/year in order to meet rapidly increasing market demand in Asia.


 

ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Primary Industries :
Agricultural Machinery
Number of Employee :
1000"
Registration :
208 million baht
งาน หางาน สมัครงาน

SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd. is a joint venture between The Siam Cement Pcl. and Kubota Corporation Japan.

          Siam Kubota is the first manufacturer of small diesel engines for agricultural use in Thailand that embraces state-of-the-art machinery and advanced technology from Japan under the control of a highly experienced team of personnel.

          Siam Kubota is an integrated leader in agricultural machinery, offering a diverse range of products to accommodate all application needs. Siam Kubota’s product line-up spans diesel engines, walk-behind tractors, riding tillers, tractors, combine harvesters, and rice transplanters. It also extends to other agricultural tools and equipment including gasoline engines, brush cutter, power sprayer, v- belts, engine oil, gear oil, fertilizers, and other tractor implements.

           With an unwavering commitment to developing Thai agriculture and contributing to a better quality of life for Thai farmers,Siam Kubota established The Siam Kubota Leasing Co.,Ltd in 2006. The new start-up provides leasing services, allowing farmers to own Siam Kubota products more readily.

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We shall strive to continuously develop our personnel to stride towards becoming an innovative company and a leader in agricultural machinery in the ASEAN region.

Siam Kubota is committed to enhancing the knowledge and capabilities of its employees as well as instilling a sense of being part of an innovative company so they can rise to the challenge of an ever-changing business climate. Siam Kubota is also dedicated to developing new products and expanding its market in striding forward towards becoming a leader in the international agricultural machinery industry.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd., a subsidiary of The Siam Cement Group (SCG), the leader agricultural business in Thailand

 has resulted from the efforts of our well-qualified, dedicated staff: our most valuable resource.

At Siam Kubota, as a modern, professionally-managed organization, our staff advance in their careers based on performance

and ability, measured by the principles of equity and fairness uniformly applied.

Siam Kubota attracts and selects the top talent in every operating location by offering competitive compensation and generous,

comprehensive benefits, such as vacation allowances, hospitalization, provident funds, group accident insurance, among others

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Address :
101/19-24 Moo 20 Navanakorn, Klongnueng, Klongluang, Pathumtani, Thailand 12120
Telephone :
0-2909-0300 ext. 758 / 615 ,0-29091673
Fax :
0-2520-4332,0-2909-1698
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 101/19-24 Moo 20 Navanakorn, Klongnueng, Klongluang, Pathumtani, Thailand 12120
โทรศัพท์ : 0-2909-0300 Ext. 758 / 168
โฮมเพจ : http://www.siamkubota.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด