หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

AIS Fibre Contact Center (ไทย/Eng)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

***งดการเดินทาง Walk-In เข้ามาสมัครกับทางบริษัทเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ***

สมัครโดยตรงกับทางบริษัทเพื่อสัมภาษณ์ผ่านทาง LINE Video Call ได้ที่ : https://recruit.ais.co.th/accregister_new


**รับสมัครทั้ง Skill ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

• เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ
• แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท

มีความรู้ความเข้าในในระบบ ADSL และ Broadband Network เช่น

• ระบบ Broadband Internet, ADSL
• ระบบ LAN, WAN, Wireless LAN WiFi

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน OS และ Application ต่าง ๆ เช่น


• Windows (XP, Vista, 7)
• Mac OS
• MS Office ,Outlook
• Browser ต่างๆ (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome)

มีความรู้และเข้าในในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น

• Wireless router, Access Point
• Computer, Notebook

มีความรู้และเข้าในใน Broadband Product ของ ISP ต่าง ๆ เช่น

• True ADSL
• TOT ADSL
• 3BB
• Buddy Broadband และ Air net

ทักษะอื่นๆ เช่น

• สามารถอ่านและพูดภาษาอังกฤษได้ (สำหรับ Skill Eng)
• สามารถพิมพ์ดีด ไทย /อังกฤษ 20 คำขึ้นไป

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ในการใช้งาน OS และ Application ต่าง ๆ
• มีความรู้ด้าน ADSL และ Broadband Network
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีทัศนคติการทำงานที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Advanced Contact Center Co., Ltd. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ กันตินันท์
ที่อยู่ : 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2029-2564
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด