หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Data Analyst

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท วิสดอม มันนี่ จำกัด
ธุรกิจบริการ
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รวบรวมข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ และจัดทำรายงานเพื่อใช้ประกอบการ กำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ ดัชนีเชิงสถิติด้านข้อมูลชี้วัดผลงานขององค์กร และการจัดทำข้อมูลสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนงาน

2.การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ การวิเคราะห์คู่ค้าที่สำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อรายงานผลในเชิงข้อมูลตามเป้าหมายขององค์กร

3.ร่วมวิเคราะห์ ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อการวางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงรุก การนำข้อมูลสถิติเพื่อใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน วางแผนงานประจำปีของหน่วยงานที่ถูกต้องเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

4.การติดตามความคืบหน้าด้านการรายงานผลตามแผนงาน การจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ผล

5.การร่วมสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ ตั้งแต่ 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี หรือโท วิชาสถิติ บริหารธุรกิจ สาขา วิจัยและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เชิงสถิติ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการจับประเด็น และการสื่อสารที่ถูกต้อง
 • ชอบด้านการค้นคว้า วิจัย หาแหล่งข้อมูฃเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ชอบทำงานด้านตัวเลข มีความละเอียด มีทักษะในการบริหารจัดการด้านข้อมูล
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และการทำรายงาน
 • มีความกระตือรือร้น ชอบประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สถิติประยุกต์
สาขา : สถิติประยุกต์
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วิสดอม มันนี่ จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับ ดิจิทัลเอเจนซี่ ทำสื่อออนไลน์ ดิจิทัลออนไลน์ คอนเทนต์ออนไลน์ตามสื่อต่างๆ ทั้งเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ต่างๆ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ สุภาภรณ์ บรรเทิงใจ
ที่อยู่ : 33/4 ตึกเดอะไนน์ พระราม 9 อาคาร B ชั้น 17 ซอยพระราม 9 สแควร์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 092-383-9455
โฮมเพจ :