หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Area Manager

ผู้จัดการสาขา
Flash Express Co., Ltd.
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนการทำงานในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

- วางแผนการเพิ่มยอดขายให้จำสอดคล้องจำนวนพนักงานในแต่ละสาขา

- บริหารจัดการบุคลากรให้เพียง และมีประสิทธิภาพ

- ดูแลควบคุมพนักงาน

- หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ

- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

- สรุปยอดและรายงานปัญหา พร้อมกับแผนการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- มีประสบการ์ณการเป็นผู้จัดการสาขา อย่างน้อย 3-5 ปี

- บุคลิกภาพเป็นคนขยัน, กระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป จบสาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Flash Express Co., Ltd. is a new venture setup in September 2017. We are in the business of last mile delivery. The company has ambitious plans to expand their service all over Thailand and is looking to seek qualified candidates for the positions listed below. 
ที่อยู่ : 184/119 ชั้น 34 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 061-624-4245 เบอร์ฝ่ายบุคคล
โฮมเพจ : http://www.flashexpress.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน Flash Express Co., Ltd.