หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Area Sales Executive (Uttaradit)

การขายตามช่องทางจัดจำหน่าย (อุตรดิตถ์)
ด่วนมาก!
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Manager route and P&L of distributor in your area

- Achieve the customer plan of the assigned categories.

- Daily follow-up sales figures vs. the set sales target; tracking sell-in/sell-out of our partner or distributor.

- Make regular store visits in line with the route plan to ensure effective implementation and timely solutions for in field operations problems

- Check FIFO (First-In & First-Out) at the store level and ensure that merchandisers will do it regularly in order to avoid aging problems.

คุณสมบัติ

- Bachelor or Master's Degree in Business Administration (MBA) or related fields

- Minimum 3 years of direct experience in Area Sales Executive, Distributor Executive from Traditional or General Trade Channels ONLY

- Experience in FMCG Sales is a must

- Solid experience in managing distributors

- Passionate, persevere and self-motivated to achieve the challenging sales target

- Able to work upcountry
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Education allowance
 • Vehicle allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

WE OFFER YOU A CAREER, NOT JUST A JOB

At Nestle', the World Food company, we believe people are our most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrepective of their nationality, culture, ethnic origin or gender. Nestl fosters an environment where people's talents are nurtured and everyone's skills, efforts and energies are directed toward meeting company goals.

Nestle is the world's largest food and beverage company. With headquarters in Vevey, Switzerland, the group has 468 factories in 84 countries and manufactures and sells over 15,000 products around the world. All Nestl products and brands adhere to the Nestl corporate promise, Good Food, Good Life.

If you are equipped with the right attitude, a commitment to excellence, a focus on continuous improvement in helping us achieve our goals, and relevant practical experience - you are invited to become a member of the Nestl Group Thailand.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section/Human Resources Department.
ที่อยู่ : 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-8000
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.nestle.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด