หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Accounting Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดตามและรวบรวมประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด รายการระหว่างกัน สำหรับจัดทำประมาณการงบการเงินรวม
  • ติดตามและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนขายและบริการและข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัทและนำมาประมวลผล พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหาร
  • เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือ Case study ตามที่ได้รับมอบหมายในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของฝ่ายบริหาร และช่วยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
  • เป็นผู้ช่วยในการจัดทำวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน Feasibility report เบื้องต้น
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน บัญชีบริหารหรือวิเคราะห์การเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้านบัญชี จัดทำบัญชี จัดทำรายงานบัญชีบริหาร และภาษีอากรเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานงบการเงินรวม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
  สถานที่ : นนทบุรี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  คณะ : บัญชี
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  สาขา : การบัญชี
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  สาขา : การบัญชี/บัญชีต้นทุน
  สวัสดิการ
  • Annual health check up
  • Inbound and outbound allowances
  • Life insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
  Scan Inter Public Company Limited (SCN) was established in 1988 with focus on innovation and engineering excellence. Our continuous commitment to investment in R&D have yielded over a dozen patents over the years sustaining robust financial returns. With years consistent growth, SCN was successfully listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2015. Currently, SCN’s business interests spanned from natural gas and alternative energy to automotive. Going forward, the company aims to maintain solid growth through corporate and human resource development, business diversification and outward expansion. 
  ชื่อผู้ติดต่อ : Recruiter
  ที่อยู่ : 355 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
  โทรศัพท์ : 0-2503-4116 Ext. 315-316
  โทรสาร : 0-2503-4149
  โฮมเพจ : http://www.scan-inter.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)