หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Area Development Manager (Ratchada Head Office and Bangna Office)

ด่วนมาก!
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดของงาน
• สนับสนุนศูนย์คุมองให้เกิดการเติบโตและเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้คนในชุมชน
• ทำงานร่วมกับเจ้าของศูนย์คุมองในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศูนย์
• วิเคราะห์และพัฒนาศูนย์คุมองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• สนับสนุนช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในพื้นที่

Job Description
• To support the growth and recognition of Kumon centres in the areas
• To work with Kumon Instructor for the development of student learning and centre management
• To analyze and execute the development plan of each Kumon centre and the areas
• To support the advertising and public relations in the areas
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย
• ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
• มีความสนใจในการพัฒนาบุคคลด้วยการศึกษา
• มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
Job Specification
• Thai nationality
• Male or Female, not over 35 years, Bachelor or higher degree in any fields
• Interested in the people development through education
• Good communication skills and interpersonal skills
• Computer literate (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
ระบบการเรียนแบบคุมอง

ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันแพร่หลายใน 50 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ รวมกันมากกว่า 4.26 ล้านคน

ความฝันของพวกเรา คือ การช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

เปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งดังต่อไปนี้

The Kumon Method of Learning is from Japan, now available in 50 countries and regions with 4.26 million students. It is our dream to contribute to world peace through education.

We are looking for energetic individuals to join us in the position of:  

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Kumon (Thailand) Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Kumon (Thailand) Co.,Ltd.
Address :
CW Tower A, 15th-16th Floor, 90 Ratchadapisek Rd., Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone :
0-2626-6555 # 1390,1391
Fax :
0-2626-6599
Contact Person :
Human Resources Division, Kumon (Thailand) Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Division, Kumon (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ : CW Tower A, 15th-16th Floor, 90 Ratchadapisek Rd., Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2626-6555 # 1390,1391
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://th.kumonglobal.com