หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Brand Manager ( FMCG )

Assistant Brand Manager ( FMCG )
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทั้งเป้าหมายการขายและควบคุมดูแลงบประมาณ

- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและคู่แข่ง

- ตรวจเยี่ยมตลาดและร้านค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์

- ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในงานการตลาด 7 – 10 ปี โดยผ่านงานในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

- มีความรู้ในสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย 

- มีทักษะความรู้ภาษษอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสารได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 12 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Saha Pathanapibul PLC is the leading Thai distributor of consumer goods, with a mission of providing affordable, international-standard quality products to Thai households nationwide. Since our establishment over 75 years ago, Saha Pathanapibul has been a trusted name among Thai consumers, and has developed into Thailand’s largest distributor of consumer products, with a modern logistics network covering every corner of the country and an impressive range of over 600 products marketed under 90 name brands. 
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Charlermpon
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 02-318-0062 ต่อ 1277
โทรสาร : 0-2319-1678
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)