หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Factory Manager (ประจำนวนคร ปทุมธานี)

Assistant Factory Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ร่วมกำหนดกลยุทธ์ วางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนา

กระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายของโรงงานผลิต

2.ควบคุมสายการผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

แผนงานที่กำหนด รวมถึงควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและระบบคุณภาพ

3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

4.นำเสนอพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน หรือผู้บริหาร

คุณสมบัติ

- เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการผลิต ธุรกิจ FMCG/อาหารเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่/GMP/HACCP/ISO 9001/ISO 22000/FSSC 22000/สิ่งแวดล้อม/Safety

- มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

- มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : Thai CC Tower สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 02-2100411-20
โทรสาร : 0-2323-1144
โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด