หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Manager, Data Governance

งานบริหารข้อมูลองค์กร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Implement the Data Governance/Data Management Policy, Framework and Processes as formulated by Group Data Governance to CIMB Thai and ensure CIMB Thai Board approval is obtained, where applicable
 • Implement the minimum data standards for data capture, data maintenance and data quality assurance on identified critical data elements established by Group Data Governance.
 • Establish, manage and implement the CIMB Thai Data Governance Unit set-up in line with the Data Governance and Data Management Structure.
 • Manage, monitor and enforce compliance with data policies and standards for CIMB Thai.
 • Identify and appoint designated data steward(s) for CIMB Thai and support the data management initiatives that are aligned to the Group.
 • Ensure the Data Quality Index as set by CIMB Thai Data Governance Committee is complied with and any deterioration or data issues identified at CIMB Thai level, proper reporting is provided to CIMB Thai Data Governance Committee and Group Data Governance Committee.
 • Review and endorse new and changes/enrichments on Data Quality Profiling Rules for CIMB Thai
 • Promote Data Governance Culture & adoption at CIMB Thai.
 • Instill System Ownership Culture and Data Quality awareness for CIMB Thai.
 • Attend the Group Data Governance Committee and Country Data Governance Committee meetings
 • Provide timely reporting and updates on data management activities to Group Data Governance Committee
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Higher in IT, MIS or Related
 • Minimum of 3 years’ experience in system development by using web application (ie Microsoft.Net , any freeware), SAS , Oracle
 • Experience in Banking Industry
 • Experience in Data Governance or Data Analytics or Data Profiling area
 • Presenting Technical Information, Dash Board
 • Having understanding in Banking Data Warehouse
 • Have can-do attitude and willing to learn new knowledge
 • Able and willing to assume various multi-tasking work
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (a regional franchise of CIMB Group) has approximately 4,000 employees and 80 branches across the country, providing a variety of financial services to both corporate and individual customers.

CIMB Group is a leading KL-headquartered ASEAN universal bank, one of the largest investment banks in Asia and one of the largest Islamic banks in the world.

As the fifth largest banking group in ASEAN, we have around 37,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB Investment Bank provides market-leading conventional and Islamic financial advice for a tailored delivery of banking solutions to our clients. We have structured and executed award winning deals which showcase our ability to innovate and help our clients achieve their goals. CIMB also has an extensive retail banking network of around 850 branches serving more than 13.5 million customers. Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and the UK.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section, Human Resources Division, BankThai Public Co.,Ltd.
ที่อยู่ : CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2638-8111
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)