หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Managing Director

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง

- บริหารจัดการและควบคุมต้นทุนโครงการ

- ติดตาม และแก้ไขปัญหาของโครงการก่อสร้าง

- นำเสนอความคืบหน้า สรุปปัญหาประเด็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้กับผู้บริหาร

คุณสมบัติ

-  จบปริญญาตรี เพศหญิง 

-  สื่อสารภาษาอังกฤษได้

-  มีความรับผิดชอบสูง

-  ตรงต่อเวลา

-  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างออกแบบ เขียนแบบอาคาร 
ที่อยู่ : 28/13 หมู่10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076-381-895
โทรสาร : 076-381-894
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด