หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Officer - Accounting & Finance

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ด่วนมาก!
บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน

• บันทึกบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
• บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ
• จัดทำรายงานทางด้านบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมเอกสารทางด้านบัญชี ภาษี และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


คุณสมบัติ

•    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30  ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
•    การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกียวข้อง
•    มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•    สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
•    มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ มีไหวพริบ บุคคลิกดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี/บัญชีต้นทุน
คณะ : บัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท
Krung Thai IBJ Leasing Co., Ltd. is a joint-venture between Krung Thai Bank Pcl. and IBJ LeasingCo., Ltd. (Japan). We have been operatingleasing business for 25 years. Weprovide innovative leasing and hire purchase facilities to corporate customersin Thailand. Due to our business growth, we are urgentlylooking for highly motivated and talented people with the following qualificationsto join our team: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 18th Floor, Nantawan Building, 161 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-8120 Ext. 224
โทรสาร : 0-2254-6118
โฮมเพจ : http://www.ktibj.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง จำกัด