หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ASST. ACCOUNTING MANAGER

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (บางพลัด)
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
• ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 4 ปี และทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี (Audit)
• เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางพลัด)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • ลาพักร้อน 6-12 วัน
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ

เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องมือและระบบให้บริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุมมานานกว่า 30 ปี

เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีทีมวิศวกรมากกว่า 100 คน ซึ่งผ่านการอบรมทั้งจากโรงงานผู้ผลิต และภายในประเทศมีประสบการณ์สูงในการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ให้บริการกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 ศูนย์ทั่วประเทศ

เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ผลิตพัฒนาและปรับปรุง ทั้งซอฟแวร์ และฮาร์ทแวร์โดยทีมวิศวกรที่ได้รับความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือจากโรงงานผู้ผลิต ร่วมพัฒนา เครื่องมือฯ อุปกรณ์ รวมทั้งระบบงานด้านการแพทย์ ให้มีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานให้เกิดประสิทธิผล ได้อย่างครบวงจร

เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีโครงข่ายความร่วมมือด้านการลงทุน ติดตั้ง ให้บริการ เครื่องมือฯ และระบบการให้บริการทางการแพทย์ ในรูปแบบ Smart Solution ต่างๆ เช่นSmart OPD, Smart IPD., Smart ICU, Smart OR, Smart Pharmacy, Smart X-ray, Smart Cardiology, Smart Oncology, Smart Laboratory, Smart EMS , Etc. ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลชั้นน า ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 465 Somdejprpinklao Road, Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-0040
โทรสาร : 0-2433-3971
โฮมเพจ : http://www.supremeproducts.co.th/