หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

LOGISTIC STAFF

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อรับ Order ของลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งของสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Commercial Invoice, Performa invoice, Packing list
 • ติดต่อประสานงานกับ Shipping/Forwarder และผู้รับเหมาขนส่ง เพื่อทำการจองตู้ Container และรถขนส่ง ให้ครบตามแผนการส่งมอบ
 • ติดต่อประสานเพื่อขอรับเอกสารประกอบในการส่งสินค้าออก เช่น HC , COA , COO ,Ingredient กับแผนกควบคุมคุณภาพ และ เอกสาร COO , BL , Booking confirmation ,ใบกำกับการขนย้ายสินค้า จากทาง Shipping
 • ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดส่งสินค้าทั้งหมด
 • ทำการตัดยอดสินค้าออกจากระบบให้ถูกต้องและตรงตามเอกสาร
 • ช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน,ปัญหาต่าง ๆของหน่วยงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานและด้านการบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานใน                               สภาวะกดดันได้ดี, มีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : โลจิสติกส์
สาขา : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ข้าวฟรี
 • คูปองอาหาร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก และอาหารสัตว์เลี้ยง เปิดดำเนินการมากกว่า 180 ปี ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นผู้นำด้านการตลาดอันดับ 1 ในการผลิต ทูน่าไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน , ทูน่าในน้ำเกลือ และ อาหารแมวบรรจุกระป๋อง
บริษัทได้ขยายกำลังการผลิต มาตั้งโรงงานในประเทศไทย เมื่อปี 2012 โดยเริ่มผลิต และจัดส่งสินค้า ส่งออกประเทศญี่ปุ่น 100% และมีนโยบายขยายตลาดไปทั่วโลก 
ที่อยู่ : 190 หมู่ที่ 7 ถนน หนองปลากระดี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036-374-590-3
โทรสาร : 036-374-594
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด