หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Automation Manager

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Maintenance Management System
• Ensure Maintenance management system implementation follow MPF guide line and MPF road map.
2. Calibration/Maintenance Instruments
• Ensure all master calibrators have a correct calibration in time and have tractability.
• Implement yearly calibration plan to ensure all instruments are calibrated in time and corrected method.
• Troubleshoot and solve all instrument problems and set up systematic prevention measure.
3. Automation System availability
• Ensure all Automations equipment and system are working and available to support production
4. Automation project.
• Leading assigned automation project since develop User Requirement Specification ( URS), Supplier/contractor selection, equipment ordering , Programing, FAT’s, and startup and commissioning of all automation systems in the Plant.
• Manage Automation projects budgets and schedules.
5. Electrical Distribution System ( included CCTV, Lighting and Emergency Light)
• Ensure PM program implemented and task completion on plan
• Selection of suppliers and subcontractors for Maintenance work.
6. Other work assigned.

คุณสมบัติ

• Bachelor degree or higher in Electrical/ Instrument/ Control Engineering or related field.
• Minimum 10 years’ experience in Maintenance of Industrial Automation Electrical Distribution System, Industrial Automation and Instrumentation system.
• Experienced in PLC, Wonder ware and SCADA system is a must.
• Experienced in New Automation Program Development and implementation is a must.
• Good command in written and spoken English
• Good Computer literate in MS office.
• Good communication skill.
• Self-Motivated and be able to coordinating with difference function
• Follow Instructions and Respond, Take Initiatives, Responsibility and Keep Commitments.
• Complete Task on time, Develop alternative Solution whenever required and timely communication with concerns.

Location: This position will be based at FrieslandCampina Thailand Plant in Samrong, Samutprakarn.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การวัดคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
Compensation benefits
FrieslandCampina offers not only a competitive salary but also training and education on the job because it’s important for our people to continue to grow. After all, your development is not only good for your career; our products also benefit from it. The mutual exchange of knowledge between colleagues is also evident on the work floor. It is, after all, the most effective way to learn.
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 89/2 M.8 Soi Watsuansom Poochaosamingprai Road, Samrongtai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 0-2183-2800 # 3212
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)