หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

AVP Non-Motor Claim

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย PROPERTY/MARINE
ด่วนมาก!
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท

- ควบคุมดูแลและติดตามมาตรฐานการดำเนินงานในการให้บริการของบริษัทสำรวจภัย, ผู้รับเหมา และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการให้บริการ งการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์และการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทั่วไป (Non Motor)ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการให้บริการ การชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัทฯ ในการจัดการค่าสินไหมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการการให้บริการ การชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท

- ดำเนินการและติดตามเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีในเบื้องต้น

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการประกันภัย ,นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องการให้บริการ การชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท

- มีความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกรมธรรม์ non-motor เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาและจัดการสินไหมทั่วไป(วิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ) ไม่ต่ำกว่า 6 ปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 6 - 11 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การประกันภัย
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : รัฐศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันทันตกรรม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
The Thai Insurance Public Company Limited (TIC)is the first GeneralInsuranceenterprise that registers asa company listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) since 1976with major shareholders including theOffice of His Majesty the King,accompany with theOffice of the Privy Purse. We provide a full range of non-life insurance services covering Automotive, Property, Fire, Marine, Health, etc., everything should be donein accordance withour Vision thatWe Will Be The Most Trusted Insurance Company. In order to takepart inour business growth continually, we are looking for the qualified candidates to join our team for the following position: 
ชื่อผู้ติดต่อ : People Management & Development Department
ที่อยู่ : 34/3, Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2613-0100 ต่อ 410-413
โทรสาร : 0-2250-0524
โฮมเพจ : http://www.thaiins.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)