หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Helpdesk

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลระบบ
ด่วนมาก!
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Respond to requests for technical assistance in person, via phone, chat or email .
 • Diagnose and resolve technical hardware and software issues .
 • Research questions using available information resources .
 • Advise user on appropriate action .
 • Follow standard help desk procedures and follow up with customers and users to ensure complete resolution of issues .
 • Log all help desk interactions .
 • Administer help desk software .
 • Redirect problems to correct resource .
 • Identify and escalate situations requiring urgent attention .
 • Track and route problems and requests and document resolutions .
 • Resolve technical problems with Local Area Networks and Wide Area networks .
 • Prepare activity reports .
 • Inform management of recurring problems .
 • Stay current with system information, changes and updates .
 • Help update training manuals for new and revised software and hardware .
 • Train computer users as necessary.
 • Clean up computers.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in computer Engineering / Computer Science / IT or related fields.
 • 1-3 years’ experience in IT Support or Helpdesk.
 • Experience researching, analyzing and interpreting automated system problems .
 • Working knowledge of fundamental operations of relevant software, hardware and other equipment.
 • Knowledge of relevant call tracking applications and experience of customer service practices. 
 • Related experience and training in troubleshooting and providing help desk support.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Home Product Center Plc was founded in 1995, we quickly expanded our business nowsaday we already have more than 53 branches all over Thailand and our company was listed in the Stock Exchange of Thailand since 2001. Over sixteen years in the name of your familiar HOMEPRO we keep on giving our customer better service better experience and better valued added, every year we continued expanding our business, expanding our new store for serving for more

In this year, 2013, we will open the new branch in Kuala Lumpur if you are looking for the somethings challenge, more successful and more better living. We would like to invite you to join with our business and be a part of our success team, no matter you need talents or you want to utilize your expertise please join us today and we will "Grow" together

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : เลขที่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2832-1364,0-2832-1000
โทรสาร : 0-2832-1299
โฮมเพจ : http://www.homepro.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : DSQ system , Transportation , คมนาคมขนส่ง , Export , Import , ควบคุมการส่งออก , Trading , Export Document , นำเข้าส่งออก , Logistics , Boi , Warehouse , Shipping , Boi & Customs , Sea Freight , Airfreight , ศุลกากร , Import-export Documentation , บันทึกข้อมูลใบขนสินค้า , ส่งออกสินค้า , Import Declaration , ฝ่ายขายต่างประเทศ , Logistics Systems , คมนาคม , ขนส่ง , คลังสินค้า , การคมนาคมขนส่ง , Logistic , โลจิสติกส์ , Transport , Import - Export , Import Export , ชิปปิ้ง , Erp System , Invoice , Packing List , ฝ่ายขายระหว่างประเทศ , ฝ่ายนำเข้าและส่งออก , นำเข้า , ส่งออก , ขายส่งออก , ขายต่างประเทศ , ส่งออกต่างประเทศ , เอกสารส่งออก , ขายระหว่างประเทศ , International Trade , Exporting , Demand Planning , Supply Chain , ควบคุมการนำเข้าส่งออก , Importing , ส่งออก , นำเข้า , Export Import , Export-import , ควบคุมการขนส่ง , Tms System , การขนส่ง , Transport Management Solution , Tms , Import Food , Fda Process , Purchase , Purchasing , จัดซื้อ , Supply Chain Support , สนับสนุนงานขาย , Transportation Planning , Inventory Management , Logistic Planning , Supply Chain Planning , วางแผนการขนส่ง , Production Planning , วางแผนโลจิสติกส์ , Logistics Management , Warehouse Management , Supply Chain Management , ประสานงานโลจิสติกส์ , International Trade Industry , Cross Trade , Import&export , นำเข้าและส่งออก , Export Coordinator , Import Coordinator , Contract Logistic , Freight Forwarding , Local Distribution , ขนส่งสินค้า , ขนส่งทางอากาศ , การส่งออก , เคลมสินค้า , Boi Shipping