หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Software Developer (Back-end)

นักพัฒนาซอฟท์แวร์
บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - ฮาร์ดแวร์ , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นซึ่งทางบริษัททำเทคโนโลยี Big Data Analytics Platform และ IT Security Analytics , Softnix Logger
– ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท


คุณสมบัติ
–  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
–  ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
–  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Nodejs (Javascript, Typescript) 1 - 2 ปี หรือเขียน golang ได้ (ถ้าเขียนไม่ได้ ทางทีมสามารถสอน golang ให้ได้)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกเเบบ API เเละเข้าใจการเขียน RESTful API
– สามารถใช้งาน NoSQL ได้ เช่น MongoDB, Elastic Search, อื่นๆ (อย่างน้อยใช้ mongodb ได้)
– สามารถใช้ Git Control หรือ Development tool ต่างๆได้อย่างดี
– สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เเละรับฟังความคิดเห็นได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Incentive ทุกๆ Quarter ตามเงื่อนไขบริษัท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • วันลากิจ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขบริษัท
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการพัฒนา Software ด้านSecurity Network โดยเรามีผลิตภัณ์ที่พัฒนาขึ้นมากมาย ได้แก่ ระบบ Log Management System ระบบ Authentication System ระบบ Email Collaboration System ระบบ Network Management System และขณะนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่เทคโนโลยีด้าน Cloud และ Big Data ซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจ เทคโนโลยีด้าน Cloud และ Big Data เช่น Hadoop เพื่อร่วมงานกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการพัฒนา Software ระดับโลก นำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ใช้งาน และนำพาชุมชนนักพัฒนาคนไทยให้สามารถแข่งขัน ทัดเทียมชาวโลก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งพัฒนา Software ระบบ Mail Server ระบบ Log Management และต่อเนื่องด้วยระบบ IT Security อื่นๆ อย่างครบวงจรที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจ ติดตั้งใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มากมาย

พันธกิจ (Mission) : Key To Success

" ความสำเร็จที่สุดของเรา คือความพึงพอใจที่สุดของลูกค้า " 
ที่อยู่ : 731 PM Tower 12th Fl., Asok-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2245-4943
โทรสาร : 0-2245-4944
โฮมเพจ : http://www.softnix.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด