หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Backend Programmer

Backend Programmer (บริษัท มินิมอร์ จำกัด /ในเครือบริษัทกลุ่ม บันลือกรุ๊ป จำกัด)
กลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป
บันเทิง/สื่อ
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เขียนโปรแกรม/เว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบระบบ และให้ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับงาน
 • ช่วยเหลือสมาชิกในทีมในการทำงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

คุณสมบัติ
 • เพศ: ไม่จำกัด
 • อายุ: 23 - 35 ปี
 • การศึกษา: จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • สามารถเขียน PHP ได้อย่างดี เข้าใจลักษณะงานเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • เข้าใจการออกแบบโครงสร้างการเก็บข้อมูลลง Database คุ้นเคยกับการใช้งาน MySQL 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้สื่อสารได้ดี 
  คุณสมบัติเพิ่มเติม
  • เคยใช้งานและเข้าใจคอนเซ็ปการใช้ Framework เพื่อทำเว็บไซต์
  • เข้าใจระบบ CMS หรือเคยใช้งานระบบเหล่านี้มาก่อน
  • สามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้เบื้องต้นสำหรับการพัฒนา
  • สามารถใช้งาน Javascriptหรือ HTML/CSS ด้วยได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากเขียนแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ (iOS/Android/ReactNative) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท บันลือกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจการผลิต content ในทุกรูปแบบ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แอนิเมชั่น ฯลฯ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อร่วมงานดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 955 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-9955
โทรสาร : 0-2641-9201
โฮมเพจ : https://www.banluegroup.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป