หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

BD-Marketing & Research Specialist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารการลงทุน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job purpose:
ดำเนินการสำรวจข้อมูลทางการตลาด, ลูกค้า หรือคู่แข่งกัน นำไปสู่การพัฒนาจัดทำ Business Model (Product & Segmentation) ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ เพื่อการแข่งขันทางการตลาด พร้อมทั้งสำรวจสภาพทางการตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อประกอบการทำ Feasibility Study รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด เพื่อหาข้อได้เปรียบในการออกแบบ Product ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนทางธุรกิจ

Responsibilities:

 • จัดทำรายละเอียดข้อมูล Demand & Supply คู่แข่งขันจาก SWOT Analysis เพื่อการแข่งขันทางการตลาด และดำเนินการไปสู่การจัดทำ Business Model
 • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และสำรวจสภาพทางการตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อประกอบการทำ Feasibility Study
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การพัฒนารูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับ Project Concept ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้
 • ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์โอกาสด้านอสังหาฯ 5 ปี ขึ้นไป
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สวัสดิการ
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Pruksa Real Estate Public Company Limited 


          ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”


 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
“พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”
งาน หางาน สมัครงาน
เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว
งาน หางาน สมัครงาน
“ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน
ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน”
งาน หางาน สมัครงาน
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า : มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ
สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ : คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจลูกค้า
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม : ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
มีวินัยปฏิบัติงาน : มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ยึดมั่นจริยธรรม : ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Address :
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone :
0-2080-1739,065-517-3289
Fax :
0-2080-1700 ต่อ 48914
Home Page :
Contact Person :
Human Resource Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2080-1739,090-1984039
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)