หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Branch Manager

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
TMB Retail Banking มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งมอบประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกๆคน ในฐานะเป็นผู้จัดการสาขา เป็นหน้าบ้านของธนาคาร และเป็นจุดแรกที่ลูกค้าจะได้รับบริการและสร้างความผูกพันธ์กับทางธนาคาร ผู้จัดการสาขาทุกคนที่พันธกิจหลักในการดูพนักงานในสาขาให้มีความสุข และสามารถให้บริการลูกค้าให้อย่างเต็มความสามารถ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้า สามารถบรรลุเป้าหมายที่ทางธนาคารคาดหวัง
คุณสมบัติ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทางธนาคารต้องการคุณมาร่วมงานกับเรา

 • จบปริญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรกิจสาขาธนาคารมากกว่า 3 ปี
 • มีใบอนุญาติ IC Complex, Life/non-Life insurance, Unit Link
 • มีความสามารถด้านการบริหารจัดการทีมเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านการฝึกอบรม พัฒนาบุคคลากรในสาขาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

ทำงานเป็น Branch Manager จะได้อะไรบ้าง

 • มีสวัสดิการประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารสมทบให้ตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มงาน
 • มีอุปกรณ์การทำงานอย่างครบครันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น Laptop และ Mobile Phone
 • มีรถยนต์ประจำสาขาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีโอกาสรับรายได้พิเศษตามผลงานในแต่ละเดือน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานสาขาทำการ7วัน
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : บุคลากรและธุรกิจสัมพันธ์ 1
ที่อยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 242 3584, 02 299 1251, 02 242 3612
โทรสาร : 02 242 3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)