หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Branch Manager (Korat)

ผู้จัดการสาขา (โคราช)
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ผู้จัดการสาขาโคราช
 • กำหนดแผนงาน และบริหารจัดการงานขายชิ้นส่วนเครื่องจักร งานบริการหลังการขาย และควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • บริหารจัดการสาขาให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานของทีมต่าง ๆ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
 • บริหารจัดการงบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรในสาขาพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสาขา ทีมขาย และทีมช่าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม และหากเคยอยู่ในธุรกิจ Constructions Equipment จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ และทักษะในการขาย การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

About Italthai Industrial Co., Ltd.

Top Class Heavy Equipment Distributor
Providing Best in Class Aftersales Service in Thailand and Lao PDR.
 •     Italthai Industrial Co., Ltd. (ITI), an authorized distributor and the provider of aftersales service for multiple global leading heavy machinery; Volvo CE, SDLG, Tadano, Yutong, PowerCurbers & PowerPavers and Maeda. ITI offers comprehensive heavy machinery solutions and professional aftersales service through our 14 branches of Italthai Centers situated in prime locations all over Thailand and Lao PDR.


OUR BACKGROUND :
 •     Italthai Industrial Co.,Ltd. (ITI) established in 1955 as the first company of ITALTHAI GROUP, It was originally set up as an importer of technical services and specialty products used in accelerating the development of Thai post-war economy.
 •     Today, Italthai Industrial Co.,Ltd (ITI) is the authorized distributor and the provider of aftersales service for multiple global leading heavy machinery products. Certified by ISO 9001:2015 an international quality standard for industrial and construction work in Thailand and neighboring countries. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Preammika, Khun Rangsiya
ที่อยู่ : 2013 Italthai House New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
โทรศัพท์ : 02-0900999 #3505-3506
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.italthaiindustrial.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด