หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Building Attendant

ช่างประจำอาคาร
Orenburg Engineer Outsourcing & Consultant Recruitment Company Limited/บริษัท จัดหางาน โอเรนเบิร์จ เอ็นจิเนียร์ เอาท์ซอรส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลท์เทนซี่ จำกัด
ธุรกิจบริการ
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- To assist Building Manager and Building Attendant Supervisor on hand over/take back premises area process.

- Instruction of fit out regulation to contractor before start fitting out work and control all contractors to comply with fit out regulation.

- Daily inspection renovation work and reinstatement work in the premises area.

- Daily inspection report and NCR issue as well as follow up until all work done completely.

- Daily inspection in common area and supervise sub-contract such as cleaning, gardening and pest control.

- Daily & Monthly inspection Lift and Escalator in 3 Buildings, Retail Center and NCR issue as well as follow up until all work done completely.

- Monthly inspection fire staircase, bell alarm and air-pressurize and report submitted to building manager on Monthly Fire Alarm test schedule.

- To assist Building Manager and Building Attendant Supervisor in repair and maintenance work.

- Follow up and inspection work of suppliers/contractors until work done and acceptant form issued when purchasing order send out to supplies/contractors.

- Inspection and supervise External Window Cleaning Contractor and follow up work done after purchasing order issued for twice a year.

- Check and permission for material loading in /out and daily access forms.

- To service and coordinate with tenants, visitor and contractor.

- To report all incidents occurred to Building Manager and concern department.

คุณสมบัติ

Qualifications

- Male, Thai Nationality. 

- High Vocational Certificate and/or bachelor’s degree any related field

- Experience in Building Management is preferred.

- Familiarity with Windows and Microsoft Office software.

- English language is preferred.

Skills and competency

- Have a good communication and interpersonal skills. 

- Pleasant personality and service minded.

- Ability to do and accept multi-tasking.

- Flexible and problem solving.

- Honest, discreet with high level of Integrity.

- Positive thinking.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การก่อสร้าง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Medical allowance
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Orenburg Consulting Group is an Executive Search Service or what we known as “Headhunter”, we find potential candidate for the position that client cannot find. We have our own methodology for search, pre-screening, mapping candidate that we want. We always commits to provide the best solution for our clients and the well-being of our people. Our concept is to be “Trusted Advisor” to our client. We strive to provide the best candidate, the best match service, the best solution for all stakeholder.
HR Service Provide:
Database Search Service 
Database Plus Search Service 
Executive Search Service 
Project Recruitment 
Campus Recruitment 
Outsource Contractor & Payroll 
Work Permit & Visa 
Visit our website: www.orenburg.co.th 
ที่อยู่ : 88 Paso Tower, 17th Floor, Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 086-754-3287 , 0-2634-1722 Ext. 14
โฮมเพจ : http://www.orenburg.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน Orenburg Engineer Outsourcing & Consultant Recruitment Company Limited/บริษัท จัดหางาน โอเรนเบิร์จ เอ็นจิเนียร์ เอาท์ซอรส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลท์เทนซี่ จำกัด