หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Building manager (I"m Park Chula)

ผู้จัดการอาคาร
K.E. Group
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนในการบริหารศูนย์การค้า, สถานที่, งานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และอำนวยการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ทั้งนี้ครอบคลุมถึง
 • บริหารและควบคุมการทำงานของ outsource เช่น งานช่าง / งานแม่บ้าน / งานรักษาความปลอดภัย อื่นๆ
 • บริหารตัวอาคารให้มีความมั่นคงและปลอดภัย
 • บริหารอำนวยการจราจร และความปลอดภัย
 • บริหารอำนวยการด้านความสะอาด ภายในศูนย์การค้า และการจัดสวน
 • บริหารงานบริการลูกค้า (B2B) และร้านค้า ผู้เช่า (B2B) ภายในศูนย์การค้า
 • บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืดอายุการใช้งานอย่างมีคุณภาพ และยังคงความปลอดภัยในการใช้งาน
 • บริหารการเตรียมการป้องกัน และรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
 • บริหารการกำกับดูแลร้านค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทในการใช้สถานที่ และด้านอื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบคู่มือปฏิบัติงานของร้านค้า
 • บริหารการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ส่งเสริมความคิดริเริ่มในการพัฒนา ปรับปรุงบริการ และการปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน / บริหารต้นทุน
 • บริหารความพึงพอใจของลูกค้าและลดข้อร้องเรียน
 • บริหารกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกับหน่วยงานด้านการตลาด
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 8 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถ : มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ABOUT K.E.GROUP
    K.E.Group Operates an opportunistic and highly focused real estate platform based in the investment and development of upscale retail and residential properties in Thailand.
    While we persistently focus on value creation and superior performance, we are strongly motivated to develop assets to be prized by all its stakeholders and its surrounding community.
    Since our founding, we have invited in and developed over 1 million square meters of the highest-quality commercial and residential space – and we remain passionately driven to set ourselves and our properties apart though excellent in development, ownership, and operations. Our core port folio include residential real estate, where we are focused on developing luxury housing estates and condo; commercial real estate, where we develop and manage a portfolio leading shopping centers and office properties; and operating businesses, where we operate retail, F&B, hospitality, and related businesses that are located at our properties.
OUR BUSINESSES
K.E. Group is organized into several business groups that has its own specialized teams – including dedicated and passionate management and professionals – supported by the Group’s Executives and general resources in investment, development, accounting, finance, data analytics, human resources, and legal
K.E. Land
K.E. Group’s main investment entity, with a core focus on opportunistic real estate investment and development, this business group pursues global real estate opportunities across different asset classes and locations. It has extensive expertise in the development of housing estates and shopping center properties, and currently has a pipeline of several residential, retail, office, and mixed-use projects in Bangkok.
K.E. REIT Management
A subsidiary of K.E. Land, this business group is responsible for the asset management and operations of the Group’s commercial real estate portfolio – specializing in acquisitions, asset strategy, leasing, marketing, and facilities management. K.E. REIT Management is the appointed property manager of shopping centers in the CRYSTAL Property Fund as well as our other shopping center and office properties.
K.E. Hospitality
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates the banquet and conference center at Crystal Design Center and selected F&B stores at our shopping center properties.
Luxury at Living
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates selected retail stores at our shopping center properties including a department store, sanitary ware, furniture, and home decorations store.
 
ที่อยู่ : 357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2101-5909, 0-2101-5913
โทรสาร : 0-2508-1088
แสดงตำแหน่งอื่นใน K.E. Group