หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Business Application Support - SAP FICO

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลสนับสนุนระบบงานการวางแผน การจัดทำงบการเงินรวม SAP- FICO
• ควบคุมและทดสอบระบบก่อนการนำมาใช้จริง
• ตรวจสอบและพัฒนาระบบที่ดูแล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน
• จัดการฝึกอบรม ปรับปรุงคู่มือ การใช้งานระบบงานให้กับผู้ใช้งาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง (กรณีชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความรู้และทักษะด้าน Technical, Excel Advance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP Module FI-CO, BPC, Planning
• มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : นิดา บุญมี
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 02-242-4173
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.