หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Business Application Support (SAP HCM)

Business Application Support (SAP HCM)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแล สนับสนุน ระบบงานบุคคล การจัดการองค์กร การจัดการเวลา การอบรม ผลตอบแทน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตั้งข้อมูลหลัก ระบบพื้นฐาน
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้งาน
 • จัดการฝึกอบรม การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น ให้กับผู้ใช้
 • ควบคุมและทดสอบระบบ ก่อนการนำมาใช้จริง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ,สารสนเทศ ,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้และทักษะด้านโปรแกรม HCM,SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ SAP 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องงานบุคคล หรือ software อื่นที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • ลาวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศศิภา ฟูปลื้ม
ที่อยู่ : sasipa_f@boonrawd.co.th
โทรศัพท์ : 02-242-4253
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.