หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Business Development Division Manager

Business Development Division Manager
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(Explore and seek the new business opportunities)

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บริหาร
(Conduct Feasibility study, investment proposal evaluation, and due diligence for new business)

• จัดเตรียม และวิเคาระห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
(Prepare investment proposal and analysis of related section to committee and BOD)

• จัดทำแผนธุรกิจรวมถึงจัดทำขั้นตอนสำหรับการประกอบธรุกิจใหม่
(Structure solution and process for new business)

• ประสานงาน จัดเตรียมโครงการเพื่อนำเสนอ และติดต่อเจรจาจนโครงการประสบความสำเร็จ
(Mange deal/projects/initiatives)

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)

• มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Corporate Business Development หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี
(At least 3-5 years experience in Corporate Business Development or relevant fields.)

• มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
(Strong Analytical skills in the feasibility analysis.)

• มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์และวางแผนงบการเงิน การควบรวมกิจการ และการวางแผนการลงทุน
(Experience in financial modeling, merger & acquisition, investment transactions.)

• สามารถในการนำเสนอแนวทางและโอกาสในการลงทุนใหม่ๆให้กับผู้บริหารฯ
(Conceptual thinking and presentation skill with ability to formulate ideas into business opportunities.)

• มีทักษะในการจัดทำโครงการและการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
(Strong project management and problem-solving skills.)

• สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
(Can work under pressure and willing to learn new things.)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องดื่มสวัสดิการเพื่อพนักงานเมพ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
เราคือสตาร์ทอัปที่กำลังจะก้าวข้ามความเป็นสตาร์ทอัปเมพ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ภายใต้สังกัด COL ให้บริการ Digital Content ในรูปแบบการอ่าน e-book อันดับ 1 ของสยามประเทศ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น meb e-book โดยมีการเติบโตแบบฉุดไม่อยู่มาตลอด 5 ปี และเป็น App ของคนไทยที่มียอดขาย (top grossing) สูงสุดใน Apple App store และ Google Play Store ประเทศไทย*และหากคุณจะยังไม่รู้จักเราก็คงไม่แปลก เพราะเราเร้นกายอยู่ในเงามืดมานาน และกำลังหาคนมาช่วยกันทำให้ชื่อของบริษัทกระฉ่อนเสียที คนนั้นก็คือคุณที่เรากำลังตามหาอยู่ 
 
ตำแหน่ง : HRM
ที่อยู่ : 99/27 หมู่ที่ 4 อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1698, 084-090-3148
โทรสาร : 0-2962-1699
โฮมเพจ : http://www.mebmarket.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด