หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Business Development Manager (Real Estate Business)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจ แผนงานการประกอบธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:

• ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
• ศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและการตลาด (Research & Marketing)
• ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
• ศึกษาและวางแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาโครงการ
• ควบคุมดูแล ติดตามประสานงาน ช่วงระหว่างการพัฒนาโครงการ
• การบริหารการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจและการจัดหาผู้เช่าต่างๆในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• ติดต่อประสานงาน หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ
• รายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะ
• อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มอบหมาย

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี-โท ทางสาขา วิศวกรรมประเมินความเสี่ยง (RE), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ในด้าน Business Development 5 ปีขึ้นไป ทางด้านอสังหาริมทรัพย์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc. With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)