หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Business Development Partner – Global Companions (Thailand)

พันธมิตรเพื่อช่วยพัฒนาทางธุรกิจ – โกลบอล คอมเพเนี่ยน (ประเทศไทย)
Sol Networks Limited
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ชลบุรี, ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Identifying potential clients and generating their interest for the international communication platform;
- Providing clients support in using the web-site;
- Add member profiles to our system
- Help Members communicate with our international clients.

คุณสมบัติ
- Well-developed interpersonal communication skills;
- Entrepreneurial and pro-active;
- Fluency in Thai and a good command in English;
- Advanced PC & Internet user.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานชั่วคราว, งานอิสระ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี, ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • An opportunity to start your own local business based on our know-how, experience and infrastructure;
  • High degree of autonomy and flexible work hours;
  • Possibility to work from your home office;
  • Working with a team of professionals within the international network;
  • Excellent development opportunities.

เกี่ยวกับบริษัท

 Global Companions is part of a leading international communications network that brings members from different countries together with new friends and companions across the world. Since 1993, our advanced technology and knowhow have helped unite millions of people looking to enjoy cultural exchange and shared passions.Based on a unique system of local and international client support, Global Companions places strong emphasis on close cooperation with partners all over the world.

 โกลบอล คอมเพเนี่ยน (ประเทศไทย) เป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมต่อการสื่อสาร เป็นช่องทางการพบปะกับสังคมใหม่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 โกลบอล คอมเพเนี่ยนมีความมุ่งหมายที่จะเชื่อมต่อผู้คนต่างๆทั่วโลก แม้ว่าจะมาจากต่างชาติ ศาสนา หรือภาษา หากแต่มีความสนใจที่ตรงกันและอยากที่จะติดต่อเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ดีๆร่วมกัน เรากำลังมองหาบุคคลที่มีศักยภาพที่จะช่วยเราพัฒนาเครือข่ายในภาคพื้นประเทศไทย แก้ปัญหาความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมและ เพื่อเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงกับนานาประเทศ 

          

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Partner Management Team
ที่อยู่ : Unit 2603, Floor 23, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
โทรศัพท์ : 852-212-317-20
โฮมเพจ : http://www.global-companions.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน Sol Networks Limited